Platforma moodle:
Koszt abonamentu uzależniony jest od liczby użytkowników i ilości zamieszczanych materiałów, 
a także faktu, czy materiały będą umieszczane samodzielnie przez Klienta czy 
za pośrednictwem AC system. 

Wszystkie ceny bez VAT 

Opłata instalacyjna (jednorazowa) - 500 zł 

Użytkownicy/konta zakładane przez AC system:
• do 50 użytkowników – 10 zł od użytkownika miesięcznie
• 51 - 100 użytkowników – 8 zł od użytkownika miesięcznie
• 101 - 200 użytkowników – 6 zł od użytkownika miesięcznie
• 201 - 300 użytkowników - 5 zł od użytkownika miesięcznie
• powyżej 301 użytkowników - negocjowane indywidualnie (wyślij zapytanie)

Materiały:
• do 10 gb danych – w cenie abonamentu
• za każde kolejne 5 Gb danych 150 zł (opłata jednorazowa)
• bez opłaty, jeśli klient samodzielnie umieszcza materiały na platformie
• sam hosting, w przypadku samodzielnego umieszczania materiałów 
  oraz zakładania i administrowania kontami użytkowników 
  - 100 zł za miesiąc za każde 10 Gb wykorzystanego miejsca 

Liczba kont użytkowników i ilość materiałów, na podstawie których ustalana jest 
opłata, liczona jest ostatniego dnia miesiąca, którego płatność dotyczy

Przy projektach trwających dłużej niż 12 miesięcy istnieje możliwość 
negocjowania warunków - zapraszamy do kontaktu!

Odnośnie każdego projektu zawierana jest stosowana umowa, będąca podstawą do ustalanie opłat.